Khách sạn Hà Nội

Khách sạn The Queen Hotel & Spa Hà Nội
450.000 đ/đêm